Lediga jobb som Enhetschef inom socialtjänst i Partille

Se lediga jobb som Enhetschef inom socialtjänst i Partille. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Partille som finns hos arbetsgivaren.

Enhetschef till Familjeenheten i Partille kommun

Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Partille kommun är en väl utvecklad arbetsplats som ligger väl framme i olika digitala processer. Processer som förenklar livet för såväl våra kunder som medarbetare. Arbets... Visa mer
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.

Partille kommun är en väl utvecklad arbetsplats som ligger väl framme i olika digitala processer. Processer som förenklar livet för såväl våra kunder som medarbetare. Arbetsplatsen är belägen centralt i Partille med närhet både till kommunikationer och köpcentra. Friskvård och hälsa är viktigt för Partille kommun. Du kommer att få ta del av flera olika friskvård- och hälsoteman. Bland annat har arbetsplatsen ett eget gym.

På social- och arbetsförvaltningens sju enheter arbetar ca 100 personer inom något av områdena: råd, stöd och behandling till barn, vuxna och familjer, familjerätt och familjerådgivning, mottagande av nyanlända och integration, råd, stöd och behandling vid missbruk, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Social- och arbetsförvaltningen, SAF, verkar under social- och arbetsnämnden.

Familjeenheten i Partille består av fyra barnsekreterare och fyra familjehemssekreterare som arbetar utifrån var sina uppdrag i ett nära samarbete med barnets bästa i fokus. Barnsekreterare ansvarar för att följa upp de placerade barnen enligt gällande lagstiftning och familjehemssekreterare rekryterar, utbildar och handleder familjehemsföräldrarna. På enheten arbetar även en metodstödjare och två familjerådgivare som erbjuder samtal för par, enskilda eller andra i nära relationer. I vår förvaltning är samverkan ett ledord och vi har jobbat aktivt med Partnering for safety och implementering av detta pågår nu inom barnverksamheterna.

Läs mer om Partnering for safety här: http://www.samkrafter.se/utredningsmetodik-inom-socialtjänsten/partnering-for-safety

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef på Familjeenheten erbjuder vi dig ett spännande och utmanande uppdrag i att leda, utveckla och utvärdera arbetet på din enhet. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och är ett nära stöd till dina medarbetare. På social- och arbetsförvaltningen arbetar vi processorienterat och med ständiga förbättringar så utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt ledaruppdrag. Budgetarbetet rapporteras regelbundet under året, det är därför viktigt att kunna analysera och följa upp resultat för att arbeta kostnadseffektivt. I ditt arbete har du stöd av controller, HR, olika stabsfunktioner samt en metodstödjare.

I Partille kommun vill vi ha nytänkande chefer som vågar initiera, leda och driva utveckling tillsammans med våra medarbetare för att skapa attraktiva verksamheter i framkant. Du kommer att arbeta strategiskt och samtidigt agera operativt, för att nå uppsatta mål. Genom ett processinriktat, närvarande och coachande ledarskap skapar du förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och utveckling hos dina medarbetare.

Som enhetschef inom familjeenheten ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med övriga avdelningens sex enhetschefer och avdelningschef.


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker har socionomexamen och/eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning och arbetsrättsliga lagar relaterade till uppdraget samt är van vid politisk styrning. Du ska ha flerårig arbetserfarenhet av myndighetsutövning och får gärna ha tidigare erfarenhet av ledande befattning inom socialtjänstens område och ekonomisk styrning.

Har du dessutom erfarenhet av arbete inom sociala barnavården, familjehemsenhet och/eller med utredning av barn och unga samt kunskap i Signs of safety är det meriterande.


ÖVRIGT
Vid erbjuden anställning genomförs ID kontroll samt utdrag ur belastningsregister.

Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Enhetschef för ekonomiskt bistånd, Partille kommun

Partille kommun har idag nära 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Kommunen vill vara en hälsofrämjande arbetsplats och därför får du som medarbetare ta del av en rad förmåner såsom olika sorters fritids- och friskvårdsaktiviteter, fle... Visa mer
Partille kommun har idag nära 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.

Kommunen vill vara en hälsofrämjande arbetsplats och därför får du som medarbetare ta del av en rad förmåner såsom olika sorters fritids- och friskvårdsaktiviteter, flextid, friskvårdsbidrag, förmånscykel samt möjlighet att växla ditt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.

Inom Social- och Arbetsförvaltningen har vi ett gott samarbete, både internt och externt. Vi är tillräckligt många för att kunna göra ett gott arbete och samtidigt tillräckligt få för att kunna samarbeta på ett smidigt sätt. Tillsammans har vi fokus på att utveckla resurserna hos dem vi är till för. Varje medarbetares kompetens är viktig. Som enhetschef hos oss är du viktig för våra invånare och för vår framtid!


ARBETSUPPGIFTER
Då vår nuvarande duktiga enhetschef ska gå vidare mot nya utmaningar söker vi på enheten för ekonomiskt bistånd dig som vill ta vid och fortsätta driva utvecklingen av enheten tillsammans med oss!

Enheten står inför en spännande satsning som drar igång 2022 och kommer vara under tre års tid. Satsningen innebär effektivisering av processer och kvalitetshöjning av arbetet med att stötta personer ut i självförsörjning. Det blir du, som ny chef för enheten, som får möjligheten att leda arbetet för satsningen och forma det tillsammans med medarbetarna, Arbetsmarknadsenhet (AME) och flyktingmottagning, externa aktörer och övriga berörda enheter.

Hos oss på ekonomiskt bistånd ger vi stöd till vuxna som inte har möjlighet att försörja sig själva eller sin familj. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att kunden ska få det stöd som behövs för att bli självförsörjande.

Enheten för ekonomiskt bistånd är uppdelad i en mottagningsgrupp som tar emot nya ärenden och en rehabgrupp som arbetar med utredningar samt beviljar och följer upp bistånd. Det finns även en boendesekreterare knuten till enheten samt en assistent.

Enheten leds av dig som enhetschef och med stöd av metodstödjare. I och med satsningen som ska göras så kommer medarbetarantalet att utökas mellan enheten för ekonomiskt bistånd och AME och flyktingmottagningen med två medarbetare, hur fördelningen ser ut är ännu inte helt klart.

Som enhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp bestående av sju enhetschefer som leds av en avdelningschef. De övriga enheterna är AME- och flyktingenheten, missbruksenheten, barn- och ungdomsenheten, familjeenheten, enheten barn och unga öppenvård samt familjerättsenheten. Det finns ett väl uppbyggt samarbete inom förvaltningens enheter med fokus på helheten och med en god samarbetsvilja.

Vi hoppas du vill bli en del av oss!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren anses relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av myndighetsutövning samt gedigen erfarenhet inom socialtjänstområden som chef eller arbetsledare. Du måste ha god kunskap om lagstiftning inom området ekonomiskt bistånd, så som socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Vi söker dig som är en tydlig ledare med förmågan att motivera och lyfta fram dina medarbetare genom att förse dem med verktyg och befogenheter för att effektivt kunna nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet. Du har en väl utpräglad samarbetsförmåga och kan relatera till människor omkring dig på ett lyhört sätt. Vidare ser vi att du är en ledare som arbetar för utveckling genom att själv ta initiativ i ditt arbete och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du tar självklart också hand om dina processer, driver dem framåt och känner ett ansvar för dina åtaganden.

Låter det som tjänsten för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Tider för förstaintervjuer är avsatta den 19-20/1. På grund av rådande pandemi kommer förstaintervjuer att hållas digitalt över Teams.

Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss då vi är i tjänst.
Här ser du när vi är jullediga:
Eva Påhlman, avdelningschef - ledig 27-30 december.
Karin Hansson, enhetschef Missbruksenheten - ledig 20-28 december.
Eva Ahlstedt, enhetschef Arbetsmarknadsenheten - ledig 22-29 december samt 3-4 januari.
Anna-Karin Elander, SSR - ledig 20-23 december.
Annika Dimberg, Vision - ledig 27-30 december.

Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Är du vår nya enhetschef på missbruksenheten?

Partille kommun har idag 38 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 800 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Missbruksenheten består av en arbetsgrupp på totalt 14 personer som arbetar med personer med missbruks-och beroendeproblematik utifrån olika uppdrag. Arbetsgruppen består a... Visa mer
Partille kommun har idag 38 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 800 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.

Missbruksenheten består av en arbetsgrupp på totalt 14 personer som arbetar med personer med missbruks-och beroendeproblematik utifrån olika uppdrag. Arbetsgruppen består av en myndighetsdel, ett boendeteam kopplat till ett stöd- och referensboende, en öppenvårdsmottagning samt stöd-och beroendeteamet som arbetar med målgruppen samsjukliga. Tillsammans är vi en stabil, positiv och engagerad arbetsgrupp med lång erfarenhet.

Som enhetschef inom missbruksenheten är du viktig – för våra invånare och för vår förvaltning. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med sex enhetschefer som tillsammans arbetar med myndighetsutövning och utförarverksamheter inom exempelvis ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor samt barn och unga.


ARBETSUPPGIFTER
Ditt ansvar blir att utifrån politiska mål och beslut samt gällande lagstiftning driva verksamhetens arbete för att nå de satta målen samtidigt som ekonomin ska vara i balans. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom avdelningen där ditt arbete präglas av att du har brukaren/kunden och dennes behov i fokus. Detta ställer höga krav på samverkan och samarbete både inom kommunens olika verksamheter och externt med andra aktörer.

Du har en förmåga att utveckla och förbättra verksamheten men samtidigt att bevara och stärka det som fungerar väl.

Vi söker en ledare som är tydlig, prestigelös och som har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan skapa och upprätthålla goda relationer med såväl kollegor som externa och interna samarbetspartners.KVALIFIKATIONER
Vi tänker att du har adekvat högskoleexamen och helst flerårig erfarenhet som chef eller ledare. Du har kunskap om de lagar och regler som styr förvaltningens arbete samt kunskap om arbetsrättslig lagstiftning. Erfarenhet av myndighetsutövning samt öppenvård inom områdena missbruk och boende är viktigt.

Du har ett starkt kund-/brukarperspektiv, där du samverkar och samarbetar utifrån både helhet och kundperspektiv.ÖVRIGT
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre